4228 Bůh o tobě bude mluvit vysoce

Dělej si své povinnosti
a nech Boha dělat Jeho Povinnosti.
Ty nemluv o nikom špatně
a Bůh bude bezpochyby
o tobě mluvit nanejvýš vysoce.