4229 Strom odevzdanosti potřebuješ

Schopnost máš.
Zodpovědnost potřebuješ.
Květinu víry máš.
Strom odevzdanosti potřebuješ.