425 Tvá volba nevědomosti

Nesnaž se přizpůsobit Boha své představě.
On tě potěší,
avšak tvá volba nevědomosti
ti na cestě radující se z temnoty,
způsobí utrpení daleko
nad dosah tvé představivosti.