427 Jenom krátká připomínka

Jenom krátká připomínka k meditaci.
Medituj oduševněle —
snadno porazíš noc nevědomosti.

Jenom krátká připomínka k meditaci.
Medituj nepodmíněně —
natrvalo získáš svého Pána Nejvyššího.