4408 Právo si vybrat

Dej své duši právo si vybrat,
dej své mysli právo se vyjádřit.
Budeš se moci těšit z nekonečné Blaženosti
v naprostém Uspokojení Srdce svého Pána.