4411 Tvé srdce si hraje s Bohem

Pro tvou mysl je absolutně nezbytné
modlit se k Bohu,
poněvadž tvé srdce si stále
hraje s Bohem.