4415 Tvé vlastní noci nedokonalosti

Abys byl opravdově šťastný,
musíš dělat dvě věci:
musíš přehlížet
večery nedokonalosti ostatních;
musíš vidět
své vlastní noci nedokonalosti.