4417 Jen na dvě otázky musíš odpovědět

Musíš odpovědět jen na dvě otázky:
Země chce vědět,
odkud jsi přišel;
Nebe chce vědět,
kam jdeš.