4418 Pro svou trvalou bezpečnost

Pro svou trvalou bezpečnost
hned najdi Boží Srdce Soucitu.
Nikdo nebude schopen spoutat tvůj život
a nikdo nebude schopen oslepit tvé oči.