4419 Počítej vteřiny

Počítej vteřiny,
zvláště pokud chceš
vyhladovět svou pochybující mysl.
Počítej vteřiny,
zvláště pokud chceš
pravidelně sytit a posilovat
své aspirující srdce.