4468 Neseď tu jen tak

Neseď tu jen tak.
Vstaň!

Nezůstávej stát.
Začni utíkat!

Pokud nemůžeš běžet,
alespoň začni kráčet.

Copak nevidíš, že tvůj Milovaný Nejvyšší
na tebe dychtivě čeká?