4499 V psychickém světě

Ve vitálním světě
jsem každý den používal ctižádostivou mysl,
abych učinil svůj život šťastným.

Nyní v psychickém světě
bez ustání používám aspirující srdce,
abych učinil šťastným sebe.