448 Žádná příprava, žádný pokus

Žádná příprava, žádný pokus.
Žádný pokus, žádný pokrok.
Žádný pokrok, žádná dokonalost.
Žádná dokonalost, žádné uspokojení.