449 Upřímná touha

Upřímná touha člověka:
uchopit, vlastnit a rychle se těšit.

Upřímná touha duše:
aspirovat, nabízet a těšit se věčně.