452 Trvalé štěstí jsi chtěl

Trvalé štěstí jsi chtěl.
Nekončící zármutek jsi dostal.
Proč?
Proč?
Protože miluješ svou pozemskou skutečnost
svým vlastním způsobem,
namísto Božím vlastním Způsobem.