4530 Abych si podrobil mysl ostatních

Abych si podrobil svou mysl,
potřebuji stoupající plamen aspirace.
Abych si podrobil mysl ostatních,
potřebuji nepomíjející slunce zasvěcení.