4533 Můj Pán používá své Ticho

Můj Pán používá své Ticho,
aby vynesl do popředí
mé božské schopnosti,
a ne aby zaznamenal
mé lidské neschopnosti.