457 Dej mi schopnost

Můj Pane Nejvyšší,
dej mi schopnost
milovat skutečnost těla Tvého stvoření
úplně stejně, jako miluji
Nesmrtelnost Duše Tvé Vize.