465 Domov mého srdce

Domov mého srdce je místem
plným míru ticha.
Před domovem mého srdce
jsou dva obrovské stromy:
Strom Božího Soucitu
a Strom Božího Odpuštění.