4601 Ztracená Boží Hodina

Kdo říká, že ztracenou Boží Hodinu
nemůže nikdo přinést zpět?
Ztracenou Boží Hodinu můžeš snadno
přinést zpět, jestliže obrátíš
úplně každý dech svého života
do překrásné a oduševnělé květiny vděčnosti.