4628 Má-li tvůj život dostatek

Má-li tvůj život dostatek
světla odpuštění,
potom ti Bůh zaručí kvalitu
své Blaženosti Uspokojení.