486 Nestačí

Nestačí, nestačí,
jestliže se lekci duchovnosti učíme
pouze z knih a od filozofů.

Musíme ji převést
do pravidelné praxe,
musíme ji žít
v její nejčistší podobě.