493 Když Tě uctívám

Když Tě uctívám,
jsem tak šťastný,
můj Pane.

Jsem také šťastný,
protože toto mé štěstí
mi nikdo nemůže ukrást.