5140 Mysli jen na štěstí

Chceš-li udělat pokrok,
mysli jen na štěstí svého srdce
a na to,
jak udržet celou svou bytost šťastnou.
Kamkoli jdeš, nes si s sebou štěstí.