5143 Získali jsme vše od Zdroje

V tajnosti, před tisíci lety,
jsme od Zdroje získali vše.
Až nyní vracíme Zdroji to,
co jsme dávno přijali.