5184 Každá čistá myšlenka činí nesmrtelným

Každá nízká myšlenka
okamžitě znečišťuje vše,
co je posvátné.

Každá čistá myšlenka
neomylně a bezvýhradně
činí nesmrtelným vše,
co je ochotné se změnit.