5194 Všechny oči spočinou na tobě

Všechny oči spočinou na tobě,
až tvé vlastní oči pohlédnou dovnitř
a zhluboka se napijí blaženosti
tvého srdce univerzální jednoty.