5200 Kéž čistota mého srdce září

Kéž se upřímnost mé mysli
šíří jako stříbrné svítání.
Kéž čistota mého srdce
září jako zlaté jitro.