5202 Otroctví nevědomosti

Vědomá jednota člověka
s Boží Vůlí
a jeho vědomé nabízení vděčnosti
Božímu Soucitu
zabrání jeho budoucímu otroctví nevědomosti.