5203 Mé první rozhodnutí

Mé první rozhodnutí:
nebudu už více kritizovat svět.
Mé poslední rozhodnutí:
budu milovat svět
stejným způsobem,
jak miluje svět můj Pán Nejvyšší.