5204 Slabost musí aspirovat

Slabost musí rychle aspirovat
po síle.
Síla musí nepochybně aspirovat
po jednotě, jediném uspokojení.