5205 Abys udělal svůj život opravdový

Abys udělal svůj život opravdový,
musíš být pozornější
ke svému srdci
a lhostejnější
ke své mysli;
musíš být přísnější
na své vitálno
a trpělivější
na své tělo.