5212 Trýznění hlasitých ambicí

Ó hlasité ambice,
vaše trýznění je nekonečně horší,
než trýznění pochybující
a podezřívavé mysli.