5215 Intuice cestuje sama

Intuice cestuje sama
v nejvyšší tajnosti,
aby dokázala světu,
že Bůh Stvořitel
dodržuje všechny své Sliby
Bohu stvoření.