5215 Intuice cestuje sama

Intuice cestuje sama
v nejvyšší tajnosti,
aby dokázala světu,
že Bůh Stvořitel
dodržuje všechny své Sliby
Bohu stvoření.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 53.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1983.

Toto je 524th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 53, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »