5357. Když realizoval Boha

Když realizoval Boha pro sebe, Bůh mu řekl:
„Můj synu, možná tě použiji ve vzdálené budoucnosti.“

Když realizoval Boha pro ostatní, Bůh mu řekl:
„Můj synu, použiji tě v blízké budoucnosti.“

Když realizoval Boha pro Boha, Bůh mu řekl:
„Můj synu, používám tě a budu tě používat bezesně a věčně.“