5357. Když realizoval Boha

Když realizoval Boha pro sebe, Bůh mu řekl:
„Můj synu, možná tě použiji ve vzdálené budoucnosti.“

Když realizoval Boha pro ostatní, Bůh mu řekl:
„Můj synu, použiji tě v blízké budoucnosti.“

Když realizoval Boha pro Boha, Bůh mu řekl:
„Můj synu, používám tě a budu tě používat bezesně a věčně.“

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 54.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1983.

Toto je 525th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 54, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »