5359. Sloužím Oku Vize

Se svým srdcem čistoty
miluji Tvář Krásy
mého Milovaného Nejvyššího.

Se svým tělem čistoty
sloužím Oku Vize
mého Milovaného Nejvyššího.