5361. Dopřej mi srdce hojnosti

Můj Pane,
každý den časně ráno
mi dopřej srdce chudoby,
abych pak mohl být pokorný.

Můj Pane,
každý den večer
mi dopřej srdce hojnosti,
abych pak mohl být vděčný
a dokonalý.