5368. Člověk čistoty

Člověk čistoty nemusí vědět,
jak jednat se světem,
neboť jeho Pán Nejvyšší
jedná se světem v něm
a jeho prostřednictvím.