5371. Můj život pokory

Můj život pokory
je mou vědomou jednotou
s osvětlující a naplňující Univerzálností
mého Milovaného Nejvyššího..