5421 První svítání času

Viděl jsem první svítání času.
Nemohl jsem věřit svým očím!
Byla to nevýslovná krása duše.