5419 Můj hlasitý život miluje

Můj hlasitý život miluje
Boha stvoření.
Můj tichý život se stane
Bohem Stvořitelem.