5425 Můj je usmívající se Bůh

Moje je potápějící se mysl.
Moje je vycházející srdce.
Moje je létající duše.
Můj je usmívající se Bůh.