5426 Bůh zkouší každou myšlenku

Svým žehnajícím Okem zkouší Bůh
každou nemocnou lidskou myšlenku
a potom ji léčí
svým pečovatelským Srdcem.