5428 Ó fyzický světe, přestaň spát.

Ó fyzický světe, přestaň spát.
Ó vitální světe, přestaň naléhat.
Ó mentální světe, přestaň pochybovat.
Ó psychický světe, přestaň váhat.