5811 Ceň si své duchovní energie

Jak použít duchovní energii,
kterou jsi získal z meditace?
Nepoužij všechnu hned.
Je jako tvé těžce získané
pozemské bohatství.
Budeš-li si ji cenit a udržovat v bezpečí,
budeš schopen ji vynést do popředí
v Boží vybranou Hodinu,
abys potěšil Boha Jeho vlastním Způsobem.