5811 Ceň si své duchovní energie

Jak použít duchovní energii,
kterou jsi získal z meditace?
Nepoužij všechnu hned.
Je jako tvé těžce získané
pozemské bohatství.
Budeš-li si ji cenit a udržovat v bezpečí,
budeš schopen ji vynést do popředí
v Boží vybranou Hodinu,
abys potěšil Boha Jeho vlastním Způsobem.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 59.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1983.

Toto je 530th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 59, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »