5812 Vnitřní životopis

Jaká spousta knih byla napsána
o duchovních Mistrech!
Ale nejdůležitější události v jejich životech
se v těchto záznamech nenajdou.
Pro ně je jediný opravdový životopis
jejich vnitřní životopis,
kde každá hodina každého dne
by mohla zaplnit nesčetně stran.