5812 Vnitřní životopis

Jaká spousta knih byla napsána
o duchovních Mistrech!
Ale nejdůležitější události v jejich životech
se v těchto záznamech nenajdou.
Pro ně je jediný opravdový životopis
jejich vnitřní životopis,
kde každá hodina každého dne
by mohla zaplnit nesčetně stran.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 59.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1983.

Toto je 530th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 59, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »