5818 Boží vybraná Hodina nebude čekat na nikoho

Boží vybraná Hodina
nebude čekat na nikoho,
dokonce ani zlomek vteřiny.
Žádný hledající nemůže
Boží vybranou Hodinu
ovládat nebo udržovat
svou vlastní vůlí.
Hledající musí zajistit,
že bude k disposici
kdykoliv Boží Hodina udeří,
v jakýkoliv čas ve dne i v noci.