5818 Boží vybraná Hodina nebude čekat na nikoho

Boží vybraná Hodina
nebude čekat na nikoho,
dokonce ani zlomek vteřiny.
Žádný hledající nemůže
Boží vybranou Hodinu
ovládat nebo udržovat
svou vlastní vůlí.
Hledající musí zajistit,
že bude k disposici
kdykoliv Boží Hodina udeří,
v jakýkoliv čas ve dne i v noci.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 59.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1983.

Toto je 530th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 59, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »