6522 Požádej o dvě věci

Předtím, než vstoupíš do čelistí smrti,
požádej Matku Zemi o dvě věci:
Ó Matko Země, odpusť mi
nesčetné chyby mého života.
Ó Matko Země, ponech si navždy
věnec vděčnosti mého srdce,
který pokládám k tvým nohám.