6525 Jeho nejlepší žák

Přijmi, přijmi svého Mistra!
Přijmi jej s nadějí
a s rozhodnutím,
že se staneš jeho nejvybranějším nástrojem.
Ve chvíli, kdy bude tvá odevzdanost
naprostá a stálá,
budeš jeho nejlepší žák.