6526 Lepší dny přicházejí!

Lepší dny přicházejí!
Lepší světy se vynořují!
Lepší oblohy sestupují!
Lepší dokonalost se vyvíjí!